Рейтинг Мужчины сезон 2013 — 2014

Мужчины вольный 50        Мужчины вольный 100        Мужчины вольный 200

Мужчины вольный 400      Мужчины вольный 800      Мужчины вольный 1500

Мужчины брасс 50                Мужчины брасс 100              Мужчины брасс 200

Мужчины дельфин 50       Мужчины дельфин 100       Мужчины дельфин 200

Мужчины на спине 50       Мужчины на спине 100      Мужчины на спине 50

Мужчины комплекс 100      Мужчины комплекс 200      Мужчины комплекс 400